.status-msg-wrap {visibility:hidden;display:none;}

Buscar este blog

martes, 25 de marzo de 2014

13.La carta Comanda

Concepte:   Document mitjantçant el qual s'encarreguen mercaderies  o serveis a un proveïdor. La comanda es pot fer per  correu, fax,  telèfon,  etc... o bé mitjatçant un imprès.


Exemple:


No hay comentarios:

Publicar un comentario